Zakończone

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje, iż dokonano wyboru ofert  w postępowaniu na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia dla prokuratur okręgu legnickiego.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje, iż w dniach 31 marca oraz 4 kwietnia 2017 r. wpłynęły zapytania w sprawie postępowania na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje, iż nastąpiły zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia dla prokuratur okręgu legnickiego.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje, iż w dniu 28 marca 2017 r. wpłynęły zapytania w sprawie postępowania na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje, iż w dniu 28 marca 2017 r. wpłynęły zapytania w sprawie postępowania na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach i ciągach komunikacyjnych oraz niektórych powierzchni przyległych w siedzibach:

  • Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Legnicy
  • Prokuratury Rejonowej w Lubinie
  • Prokuratury Rejonowej w Głogowie
  • Prokuratury Rejonowej w Złotoryi
  • Prokuratury Rejonowej w Jaworze

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy na rok 2017.