Aktualne

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez prokuratury okręgu legnickiego

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zawiadamia, iż w dniach 3 i 7 kwietnia br. wpłynęły zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz niektórych powierzchni przyległych w siedzibach prokuratur okręgu legnickiego. 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych i ciągch komunikacyjnych oraz niektórych powierzchni przyległych.

Plan przetargów na rok 2020

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zajmowanych przez jednostki Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2019 r. wpłynęły zapytania w sprawie postępowania na świadczenie usługi ochrony fizycznej fizycznej osób i mienia w obiektach zajmowanych przez jednostki Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje, iż w dniu 29 marca 2019 r. wpłynęły zapytania w sprawie postępowania na świadczenie usługi ochrony fizycznej fizycznej osób i mienia w obiektach zajmowanych przez jednostki Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EUR, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz.1986) zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy na rok 2019.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do miejsca ich przechowywania oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w chłodni na zlecenie prokuratur okręgu legnickiego

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do miejsca ich przechowywania oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w chłodni na zlecenie prokuratur okręgu legnickiego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do miejsca ich przechowywania oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w chłodni na zlecenie prokuratur okręgu legnickiego

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy na rok 2018.