Struktura organizacyjna

W skład Prokuratury Okręgowej w Legnicy wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

  • I Wydział  Śledczy
  • II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej
  • IV Wydział Organizacyjno-Sądowy
  • VII Wydział Budżetowo – Administracyjny
  • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • Stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych
  • Stanowisko audytora wewnętrznego
  • Stanowisko inspektora ochrony danych
  • Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy