Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy  

 Prokurator   LIDIA TKACZYSZYN

 telefon  (76)  72-31-107
 fax  (76)  72-31-190

 telefon komórkowy 601-850-769

e-mail:  rzecznik.prasowy@legnica.po.gov.pl

UWAGA:

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów.

Adres poczty e-mail rzecznik.prasowy@legnica.po.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych.

Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron, kierowane do prokuratury, należy pozostawiać osobiście, albo przesłać za pośrednictwem poczty. Przesłane tą drogą pisma będą pozostawiane bez rozpoznania.