PO VII WB 261.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EUR, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zajmowanych przez jednostki Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tj.:

- ochrony Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Legnicy, ul. Grunwaldzka 8

- ochrony Prokuratury Rejonowej w Lubiniec, ul. Wrocławska 1

- ochrony Prokuratury Rejonowej w Głogowie, ul. Sienkiewicza 1