PO VII WB 261.2.2020

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zawiadamia, iż w dniach 3 i 7 kwietnia br. wpłynęły zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz niektórych powierzchni przyległych w siedzibach prokuratur okręgu legnickiego. W załączonych plikach znajdują się odpowiedzi na postawione pytania.