Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy na rok 2017.