Kierownictwo

 

Prokurator Okręgowy - Sebastian Kluczyński

Prokurator Okręgowy w Legnicy kieruje prokuraturą okręgową, dokonuje podziału czynności podległych prokuratorów prokuratury okręgowej, reprezentuje prokuraturę okręgową na zewnątrz, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej, przewodniczy kolegium prokuratury okręgowej, podejmuje decyzje w sprawach osobowych określonych w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także m.in. bezpośrednio nadzoruje działalność II Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej, VII Wydziału Budżetowo – Administracyjnego oraz Rzecznika Prasowego.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Arkadiusz Kulik

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Legnicy zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności, a także m.in. wykonuje czynności wynikające z bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem I Śledczym, IV Wydziałem Organizacyjno-Sądowym oraz Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz.