Prokuratura Rejonowa w Legnicy

PROKURATURA REJONOWA W LEGNICY

59-220 Legnica
ul. Grunwaldzka 8

Prokurator Rejonowy - Radosław Wrębiak

Z-ca Prokuratora Rejonowego - Dagmara Rukawiczkin-Dorożko

Kierownik Działu Śledztw - Mariusz Kluczyński

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Przyjmowanie interesantów:

Prokurator Rejonowy -    we wtorki od 10.00 do 12.00

Telefony:

Sekretariat Prokuratora Rejonowego:   (076) 72-31-220

Biuro Podawcze :                                  (076) 72-31-252

Fax:                                                       (076) 72-31-192

Telefon kontaktowy dla osób niedosłyszących:

510 236 678

Adres poczty elektronicznej: pr_legnica@prokuratura.legnica.pl

Terytorialny zakres działania Prokuratury Rejonowej w Legnicy:

Miasto: Legnica

Gminy: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja.