Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016

Oświadczenia majątkowe prokuratorów okręgu legnickiego w kolejności alfabetycznej: