Skontaktuj się

DANE ADRESOWE
Prokuratura Okręgowa w Legnicy
ul. Grunwaldzka 8
59-220 Legnica

TELEFONY/FAX

Centrala - Biuro podawcze tel. 76 72 31 100, fax 76 72 31 238

Sekretariat Prokuratora Okręgowego tel. 76 72 31 102, fax 76 72 31 190

Kadry tel. 76 72 31 105

Sekretariat I Wydziału Śledczego tel. 76 72 31 150, fax 76 72 31 157

Sekretariat II Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej tel. 76 72 31 166, fax 76 72 31 214

Sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego tel. 76 72 31 120

Sekretariat Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz tel. 76 72 31 180

VII Wydział Budżetowo-Administracyjny tel. 76 72 31 146


GODZINY URZĘDOWANIA:

od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

Prokuratury okręgu legnickiego urzędują w godz. od 730 do 1530 . Każdego dnia wyznaczony prokurator pełni dyżur.

Prokurator Okręgowy w Legnicy oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 1000 do 1200.

W czasie urzędowania prokuratury pracownicy sekretariatu przyjmują interesantów codziennie w godz. od 900 do 1100 oraz od 1330 do 1530.

Po godzinach urzędowania prokuratury interesanci przyjmowani są w każdy wtorek od godz. 1530 do 1600.


INFORMACJE DODATKOWE:

Numery kont bankowych:

  • sumy depozytowe dla wpłat dokonywanych w złotych polskich - 32 1010 1674 0041 0913 9120 0000 - NBP O/Wrocław (np. wpłaty poręczeń majątkowych)
  • sumy depozytowe dla wpłat dokonywanych w walucie obcej - 82 1010 1674 0041 0922 3100 0000 (np. wpłaty dot. zabezpieczeń majątkowych, poręczeń majątkowych)
  • dochody budżetowe - 43 1010 16740041 0922 3100 0000 - NBPO/Wrocław (np. opłaty za kserokopie z akt sprawy)
  • NIP 691 15 27 092
  • REGON 000569556