PR Ds 79.2017

Dożywocie dla  mężczyzny  oskarżonego o zabójstwo  będącej w ciąży konkubiny-zgodnie z wnioskiem prokuratora

Prokurator Rejonowy  w Jaworze w miesiącu czerwcu 2017 roku skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Józefowi K. zarzucając mu  popełnienie w dniu 17 stycznia 2017 roku w Jaworze  zbrodni zabójstwa Iwony K. przez jej uduszenie, tj.  czynu z art. z art.148 § 1 k.k., której dopuścił się w warunkach recydywy .

Ze zgromadzonych dowodów wynikało, że 32-letnia ofiara oskarżonego, żyjąca z nim w konkubinacie, była w ciąży . Do zabójstwa tego doszło w ich wspólnym mieszkaniu. Oskarżony  był w przeszłości karany za rozboje i inne przestępstwa.

Prokurator złożył wniosek  o wymierzenie Zbigniewowi K. najwyższej kary za zbrodnię zabójstwa przewidzianej w polskim kodeksie karnym, czyli  kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Legnicy uznał tego oskarżonego za winnego czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia przy przyjęciu, że pozbawił życia pokrzywdzoną będącą w ciąży i wymierzył mu za tę zbrodnię zawnioskowaną przez prokuratora karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto Sąd  zasądził od Zbigniewa K. na rzecz matki ofiary nawiązkę w kwocie 20.000,00 złotych oraz na rzecz córki ofiary nawiązkę w kwocie 30.000,00 złotych.

Ze względu na brak w wyroku skazującym  orzeczenia wnioskowanego przez prokuratora  ograniczenia możliwości skorzystania przez oskarżonego  z warunkowego przedterminowego zwolnienia dopiero  po odbyciu 30 lat pozbawienia wolności,  prokurator skierował wniosek o nadesłanie pisemnego uzasadnienia wyroku, po zapoznaniu się z którym podejmie decyzję w przedmiocie wywiedzenia apelacji  w kierunku surowszego ograniczenia do skorzystania przez Zbigniewa Józefa K.  z warunkowego zwolnienia. Bez orzeczenia, jak wnioskował prokurator, oskarżony będzie mógł  ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 25 lat kary.