PR 4 Ds.503.2019

Tymczasowe aresztowanie dwóch osób podejrzanych  za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem​

W  toku dochodzenia prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie i nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie w dniu 2 czerwca 2019 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Lubinie wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch osób: Jana G. i jego siostry Anny N. podejrzanych o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że : działając wspólnie i w porozumieniu  oraz ze szczególnym okrucieństwem uśmiercili psa rasy mieszanej w ten sposób, że zadzierzgnęli na jego szyi pętlę wykonaną ze sznura
i powiesili na belce powodując śmierć zwierzęcia przez uduszenie tj. o czyn z art. 35 ust.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.    

Sąd Rejonowy w Lubinie uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec obojga podejrzanych na okres dwóch miesięcy.

Do zdarzenia tego doszło w dniu 31 maja 2019 roku w miejscowości pod Lubinem. Podejrzani powiesili psa na sznurku na wiacie przy domu, w miejscu ich zamieszkania. Pies ten znajdował się u nich od roku czasu. Z ustaleń dochodzenia wynika, że zamiar  zabicia psa  powzięła i nakłoniła brata do tego czynu Anna N. Tego dnia podejrzani spożywali alkohol. Powieszone zwierzę spostrzegł sąsiad sprawców, który zawiadomił o zdarzeniu Policję.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Anna N. przesłuchiwana w charakterze podejrzanej zmieniała wersje wydarzeń. Między innymi obawa matactwa ze strony podejrzanych stanowiła przesłankę do ich tymczasowego aresztowania.

Postępowanie karne w niniejszej sprawie jest w toku.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności  od 3 miesięcy do lat 5 i orzeczenie przez   Sąd tytułem środka karnego  zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii oraz nawiązki  na cel związany z ochroną zwierząt.

 

Lidia Tkaczyszyn-rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy