PR 4 Ds 237.2019

Kara 1 roku pozbawienia wolności dla mężczyzny, który ze szczególnym okrucieństwem zabił psa

Prokuratura Rejonowa w Głogowie w dniu 15 kwietnia 2019 roku skierowała do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Głogowie akt oskarżenia przeciwko Robertowi D. zarzucając mu, że:

  • w dniu 13 marca 2019 roku w Głogowie działając ze szczególnym okrucieństwem, po uprzednim uwiązaniu do pnia drzewa, zadając wielokrotnie uderzenia młotkiem po głowie, dokonał zabicia psa rasy mieszanej, którego był właścicielem, tj. o czyn z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Prokurator za ten czyn złożył przed Sądem wniosek o wymierzenie oskarżonemu kary bezwzględnej 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenie zakazu posiadania zwierząt na okres 10 lat i nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie 10.000 złotych.

Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Po przedstawieniu zarzutu i przesłuchaniu Roberta D. w charakterze podejrzanego, na wniosek prokuratora w dniu 15 marca 2019 roku Robert D. został on przez Sąd tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Głogowie uznał Roberta D. za winnego popełnienia czynu, o który oskarżył go prokurator i za ten czyn wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz orzekł środki karne w postaci: zakazu posiadania zwierząt na okres 10 lat i nawiązkę w wysokości 3.000 złotych na rzecz Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ z/s we Wrocławiu.

Prokurator dokona oceny wyroku pod kątem wywiedzenia apelacji od kary i środków karnych. W tym celu zwrócił się do Sądu o nadesłanie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy