PR 3 Ds.512.2018

Prokurator zakończył śledztwo przeciwko Katarzynie G. podejrzanej o zabójstwo 4-letniej córki Wiktorii

Po przeprowadzeniu śledztwa w miesiącu sierpniu 2018 roku  Prokuratura   Rejonowa w Głogowie skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy wniosek o umorzenie  postępowania karnego przeciwko Katarzynie G. podejrzanej o zabójstwo córki Wiktorii G., tj. o czyn z art.148 § 1 k.k. w zw. z art.31 § 1 k.k. ze względu na  niepoczytalność podejrzanej oraz o zastosowanie wobec  niej środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Jak wynika z ustaleń śledztwa Katarzyna G . przyjechała  ze swoją 4-letnią córką z Pabianic do kuzynki  mieszkającej w Głogowie. W dniu 26 maja 2018 roku   przebywając w łazience mieszkania podjęła czynności celem pozbawienia życia małoletniej Wiktorii w ten sposób, że  podczas kąpieli podtopiła dziecko w wannie, a następnie zadała jej nożem  ranę ciętą szyi ,  wskutek czego   małoletnia pokrzywdzona  zmarła w dniu 29 czerwca 2018 roku w szpitalu w Legnicy, dokąd została przewieziona bezpośrednio  po zdarzeniu.

Na  początku śledztwa prokurator przedstawił Katarzynie G. zarzut usiłowania zabójstwa 4-letniej Wiktorii. W związku ze  śmiercią dziewczynki prokurator powołał biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej do przeprowadzenia sekcji zwłok wymienionej i ustalenia przyczyny jej zgonu. Z wydanej w tym zakresie opinii wynika, że przyczyną zgonu Wiktorii było uduszenie na skutek utonięcia  z  zaistniałymi dalej konsekwencjami .Powyższe ustalenia uzasadniały zmianę podejrzanej zarzutu z usiłowania na dokonanie zabójstwa, co prokurator uczynił.

W związku z powstałymi wątpliwościami co do poczytalności podejrzanej, została ona  zbadana przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa. W wydanej na tej podstawie opinii biegli ci  rozpoznali w trakcie czynu  u Katarzyny G.  ostre zaburzenia psychotyczne , związku z czym zdaniem tych biegłych tempore criminis Katarzyna G. miała zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i zniesioną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem w myśl art. 31 § 1 k.k , co stanowi podstawę do umorzenia przez Sąd  postępowania karnego przeciwko tej podejrzanej  w niniejszej sprawie. Niepoczytalność wyłącza bowiem  odpowiedzialność karną .  Wnioskowanie przez prokuratora orzeczenia przez Sąd środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia Katarzyny G. w zamkniętym   zakładzie psychiatrycznym wynika z potwierdzonego przez biegłych psychiatrów istnienia  wysokiego prawdopodobieństwa, że podejrzana może popełnić czyny o dużym stopniu społecznej szkodliwości, a zatem w celu zapobieżenia  ponownemu popełnieniu przez podejrzaną czynu zabronionego.

Tymczasowe aresztowanie jest obecnie stosowane wobec podejrzanej w zakładzie psychiatrycznym przy areszcie śledczym.

Katarzyna G. jest mężatką. Miała jedną córkę .Przed zdarzeniem prowadziła działalność gospodarczą . Nie była dotychczas karana.

Lidia Tkaczyszyn- rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy