PR 3 Ds 91.2019

Legnica, dnia 28 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Legnicy zawiesiła śledztwo o sygnaturze akt PR 3 Ds 91.2019 prowadzone przeciwko Wacławowi D. i Bazylemu N., podejrzanym o czyny z art. 286 § 1 k.k., wobec wystąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej kontynuowanie postępowania przygotowawczego. Pokrzywdzonych w niniejszej sprawie informuje się, że na powyższe postanowienie służy zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 22 § 2 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Prokurator Rejonowy - Radosław Wrębiak