PR 3 Ds 66.2018

Akt oskarżenia przeciwko byłemu wykładowcy wyższej uczelni w Legnicy o przestępstwa na szkodę studentów

Prokuratura Rejonowa w Legnicy po przeprowadzeniu śledztwa skierowała do Sądu Rejonowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. - byłemu wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zarzucając wymienionemu popełnienie sześciu przestępstw z art. 199 § 1 k.k., polegających na tym, że na terenie wymienionej uczelni przez nadużycie stosunku zależności wynikającego z relacji wykładowca - student doprowadzał studentów do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, a w jednym przypadku do wykonania takiej czynności.

Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało na podstawie pisemnego zawiadomienia Rektora PWSZ w Legnicy, z którego wynikało, że nauczyciel akademicki Jarosław G. dopuszcza się wobec studentów innych czynności seksualnych. Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy potwierdził te fakty. Zarzuty wobec oskarżonego  obejmują lata 2015-2017. Pokrzywdzonych jest 6 osób. Wszyscy pokrzywdzeni to studenci kierunku Ratownictwo Medyczne, z którymi oskarżony, jako ówczesny dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, prowadził zajęcia z wielu przedmiotów. Opisane w zarzutach zachowanie oskarżonego miało miejsce podczas egzaminów i zaliczeń. Zgodnie z uzyskaną w śledztwie opinią seksuologiczną zachowanie oskarżonego wobec pokrzywdzonych studentów miało charakter seksualny i stanowiło inną niż obcowanie płciowe czynność seksualną.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Za każdy z zarzucanych oskarżonemu czynów nadużycia zależności i doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy