PR 3 Ds 412.2019

Śledztwo przeciwko komornikom

Prokuratura Rejonowa w Legnicy prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w działaniu jednej z kancelarii komorniczych w Legnicy, dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a w tym przywłaszczania przez komorników pieniędzy wierzycieli i dłużników przy zastosowaniu różnych metod przestępczych.

W toku tego śledztwa dniu 5 grudnia 2019 roku na polecenie prokuratora policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafała O. oraz asesor komorniczą z tej samej kancelarii Renatę P.

Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Rafałowi O. zarzutów popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień w celu osiągniecia korzyści majątkowej  przy pełnieniu służby na stanowisku komornika sądowego przy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych i przywłaszczenia pieniędzy, które zostaną mu ogłoszone.

Przeciwko Rafałowi O. toczy się obecnie inny proces przed Sądem Rejonowym w Legnicy o przestępstwo nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12.

W związku z przedstawieniem mu zarzutów w sprawie zawisłej przed Sądem i skierowaniem aktu oskarżenia, Rafał O. został zawieszony w czynnościach komornika oraz ma zakaz przebywania w pomieszczeniach kancelarii komorniczej. Pomimo tego, oskarżony wielokrotnie przebywał na terenie kancelarii komorniczej, a w tym w celu pobierania gotówki, przywłaszczając łącznie sumę stanowiącą mienie znacznej wartości. Trwają obecnie czynności procesowe mające na celu ustalenie łącznej kwoty przywłaszczonych przez Rafała O. pieniędzy.

Renacie P. prokurator przedstawił zarzuty: ułatwienia Rafałowi O. przekroczenia uprawnień służbowych i przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat dokonanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231 §1 i § 2 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz przekroczenia uprawnień i przywłaszczenia wspólnie i w porozumieniu z Rafałem O. wyegzekwowanych należności pieniężnych stanowiących mienie znacznej wartości, tj. czynu z art. 231 § 1 i § 2 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Po przesłuchaniu zastosował wobec tej podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pracownikami kancelarii komorniczej nr IV w Legnicy oraz zakazem przebywania w pomieszczeniach tej kancelarii, poręczenia majątkowego w kwocie 15.000 złotych, zakazu opuszczania kraju i zawieszenia w czynnościach służbowych asesora komorniczego.

Czynności śledcze w tej sprawie trwają. Postępowanie to ma charakter rozwojowy.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy