PR 3 Ds 347.2018

Kara 5 lat pozbawienia wolności wymierzona oskarżonej za oszustwa metodą ”na wnuczkę”

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi skierowała w dniu 29 kwietnia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Złotoryi akt oskarżenia przeciwko Tyfany K. zarzucając jej popełnienie dwóch oszustw metodą „na wnuczkę”, tj. popełnienie dwóch czynów z art. 286 § 1 k.k. Jak wynika z zarzutów aktu oskarżenia, przestępstwa oskarżonej polegały na tym, że po uprzednim wprowadzeniu w błąd osób pokrzywdzonych  przez podanie się telefonicznie za wnuczkę, która potrąciła pieszego na przejściu dla pieszych, w związku z czym potrzebuje pieniędzy na wpłacenie kaucji, nakłoniła każdą z osób pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy i wyrobów ze złota, a w tym w dniu 29 maja 2018 roku w Jeleniej Górze wyłudziła w ten sposób od pokrzywdzonego starszego mężczyzny pieniądze w łącznej kwocie 19.280 złotych oraz wyroby ze złota o wartości co najmniej 3.700 złotych, zaś w dniu 14 czerwca 2018 roku w miejscowości położonej  pod Złotoryją wyłudziła od pokrzywdzonej starszej kobiety pieniądze w kwocie 100.000 złotych. W związku z uprzednim skazaniem za podobne przestępstwo oszustwa, Tyfany K. oskarżono o działanie w warunkach recydywy z art. 64 §1 k.k. Ponadto dowody wskazywały, że działała ona jeszcze z co najmniej jedną, nieustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia.

Po przeprowadzeniu procesu wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi uznał Tyfany K. za winną popełnienia obydwóch zarzucanych jej czynów, o które oskarżył ją prokurator i za te czyny popełnione w ciągu przestępstw oraz w warunkach recydywy wymierzył tej oskarżonej karę 5 lat pozbawienia wolności, a ponadto zasądził od niej tytułem częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem na rzecz jednego pokrzywdzonego kwotę 16.500 złotych, a na rzecz drugiej osoby pokrzywdzonej kwotę 50.000 złotych oraz orzekł środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości.

Ze względu na złożony przez oskarżyciela publicznego przed Sądem wniosek wniosek o wymierzenie Tyfany K. kary 10 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie obowiązku naprawienia w całości szkody na rzecz pokrzywdzonych, Prokurator Rejonowy w Złotoryi skierował do Sądu wniosek o nadesłanie pisemnego uzasadnienia wyroku, po zapoznaniu się z którym podejmie decyzję w przedmiocie wywiedzenia apelacji od kary.

Tyfany K. od czasu zatrzymania w toku śledztwa w tej sprawie jest tymczasowo aresztowana, o czym informowaliśmy na stronie internetowej w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy