PR 1 Ds 681.2019

Tymczasowe aresztowanie 10-ciu członków zorganizowanej grupy przestępczej w śledztwie dotyczącym nielegalnej produkcji papierosów

W związku z ujawnieniem przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w miejscowości położonej pod Głogowem nielegalnej linii produkcyjnej wyrobów tytoniowych, w dniu 3 września 2019 roku dokonano zatrzymania dziesięciu mężczyzn związanych z tym przestępczym procederem. Zatrzymani to: czterech Polaków, pięciu Obywateli Paragwaju i jeden Obywatel Brazylii.

W oparciu o liczne zgromadzone w tym śledztwie dowody w dniu 5 września 2019 roku prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Głogowie przedstawili wszystkim zatrzymanym osobom zarzuty popełnienia przestępstw polegających na:

- udziale w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw karno-skarbowych związanych z nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych w postaci papierosów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz bez ich uprzedniego oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, tj. czynu z art. 258 § 1 k.k.

- wytwarzaniu w celu wprowadzenia do obrotu oraz magazynowaniu wyrobów tytoniowych wielkiej wartości w postaci papierosów i krajanki tytoniowej z podrobionym znakiem towarowym poza składem podatkowym oraz wbrew przepisom Ustawy o podatku akcyzowym, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż około 13 milionów złotych oraz działano na szkodę producenta podrobionej marki papierosów, tj. przestępstw karno-skarbowych oraz czynu z art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej i z art.12a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i innych.

Z ustaleń śledztwa w tej sprawie wynika, że podejrzani na terenie województwa dolnośląskiego utworzyli grupę zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Członkowie grupy mieli przydzielone konkretne zadania. Wszyscy podejrzani zostali ujęci w miejscach przestępstwa oraz podczas dokonywania nielegalnej produkcji, przewożenia i magazynowania tych wyrobów.

Już na obecnym etapie śledztwa wiadomo, że łącznie grupa przestępcza wyprodukowała nie mniej niż 10 milionów sztuk papierosów, co stanowiło nie mniej niż 500.000 paczek oznaczonych podrobionym znakiem towarowym jednego z producentów papierosów oraz krajanki tytoniowej o wadze około 5.000 kg. Z tego tytułu nastąpiło uszczuplenie niezapłaconego podatku akcyzowego wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 13 milionów złotych. Funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli w miejscach przestępczego procederu linię produkcyjną służącą do wytwarzania wyrobów tytoniowych, jak i wytworzone przy jej wykorzystaniu papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz krajankę tytoniową. Stanowią one dowody rzeczowe w niniejszym śledztwie .

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych prokuratorzy skierowali wnioski do Sądu Rejonowego w Głogowie o tymczasowe aresztowanie wszystkich podejrzanych.

Na posiedzeniach w dniu 6 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Głogowie uwzględnił wnioski prokuratorów i zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

Za każdy z  zarzucanych podejrzanym czynów grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, a zatem kara łączna za te czyny będzie mogła zostać orzeczona przez Sąd w wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy