PR 1 Ds 102.2019

Kara 8 lat pozbawienia wolności wymierzona recydywiście oskarżonemu przez prokuratora o rozboje i inne przestępstwa

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi  po przeprowadzeniu śledztwa  skierowała do Sądu Rejonowego w Złotoryi akt oskarżenia przeciwko Adamowi P., którego prokurator oskarżył o 6 przestępstw przeciwko mieniu popełnionych w warunkach recydywy, a w tym:

- o dokonanie w dniu 13 lutego 2019 roku w Złotoryi w jednym ze sklepów napadu rabunkowego, podczas którego grożąc ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną doprowadził ją do stanu bezbronności, po czym zabrał pieniądze w kwocie 700 złotych i telefon komórkowy o wartości o 4.000 złotych, tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

- o dokonanie w dniu 14 lutego 2019 roku na terenie innego sklepu napadu rabunkowego, podczas którego grożąc ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną doprowadził ją do stanu bezbronności, po czym zabrał jej pieniądze w kwocie 3.800 złotych i telefon komórkowy o wartości 4.000 złotych, tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § k.k.

-o dokonanie w dniu 25 stycznia 2019 roku w jednym z mieszkań w Złotoryi kradzieży rozbójniczej trzech telefonów komórkowych o łącznej wartości 5.050 złotych, zegarków o wartości 1.000 złotych, biżuterii o wartości 300 złotych oraz narzędzi i innych rzeczy, po czym - aby utrzymać się w posiadaniu zabranych rzeczy - groził pokrzywdzonemu użyciem noża, tj. o czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

- o dokonanie  w okresie od listopada 2018 roku do lutego 2019 roku w Złotoryi trzech kradzieży z włamaniem: do mieszkania i zaboru przedmiotów do wędkowania oraz telefonu komórkowego, do samochodu oraz do komórek piwnicznych, skąd dokonał zaboru różnego mienia, tj. o czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W toku śledztwa Adam P. został tymczasowo aresztowany, który to środek zapobiegawczy jest nadal wobec niego stosowany.

Przed Sądem prokurator domagał się wymierzenia temu sprawcy kary łącznej 8 lat pozbawienia wolności.

Wyrokiem z dnia 31 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi II Wydział Karny uznał Adama P. za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przez przestępstw i wymierzył mu za te czyny zgodnie z wnioskiem prokuratora karę łączną 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd orzekł wobec tego oskarżonego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw.

Prokurator oskarżył w tym postępowaniu także drugiego mężczyznę - Łukasza S. zarzucając mu popełnienie przestępstwa paserstwa z art. 291 § 1 k.k. polegającego na udzieleniu pomocy Adamowi P. w zbyciu telefonu komórkowego pochodzącego z jednego z wyżej wymienionych przestępstw. Sąd wymierzył mu za ten czyn karę 250 stawek grzywny po 10 złotych każda stawka.

Prokurator uznał ten wyrok za słuszny. Wyrok nie jest prawomocny.

Lidia Tkaczyszyn -rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy