PO V Ds. 3/13

Prokuratura Okręgowa w Legnicy  zakończyła śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonała oszustwa ubezpieczeniowego na szkodę jednego z towarzystw ubezpieczeniowych  mającego siedzibę w Warszawie oraz przeciwko innym osobom udzielającym pomocnictwa tej grupie w jej przestępczym procederze.  Łącznie aktem oskarżenia objęto  17 osób. Wśród nich jest trzech  członków zorganizowanej grupy przestępczej: prezes zarządu spółki z o.o. mającej siedzibę w Legnicy Damian K., członek zarządu tej spółki Krzysztof R.  i jej prokurent Danuta N.

Oszukańczy proceder grupy i wyłudzenie prowizji ubezpieczeniowej wielkiej wartości

Ujawniony przestępczy proceder  miał miejsce  w 2012 roku w Legnicy i innych miejscowościach na Dolnym Śląsku.  Jak ustalono,  pokrzywdzone towarzystwo ubezpieczeniowe wprowadziło na rynek produkt stanowiący formę dobrowolnego ubezpieczenia na życie. Osoba zawierająca polisę była zobowiązana do dokonywania regularnych, ustalonych indywidualnie,  comiesięcznych wpłat w kwocie od 130 do 500 złotych. Sprzedażą takich polis zajmowały się firmy zewnętrzne, w tym miedzy innymi spółka oskarżonych, za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych. W okresie obowiązywania umowy o współpracy  pomiędzy pokrzywdzonym towarzystwem ubezpieczeniowym  i legnicką spółką tj. w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku, pośrednicy ubezpieczeniowi zawarli 650 nierzetelnych wniosków ubezpieczeniowych, z którego to tytułu wypłacono spółce oskarżonych wynagrodzenie prowizyjne
w łącznej kwocie ponad 1.100.000 złotych stanowiącej mienie wielkiej wartości. Wypłatę kolejnej sumy ponad 420.000 złotych pokrzywdzone towarzystwo ubezpieczeniowe wstrzymało  z uwagi na ujawnione podczas kontroli wewnętrznej  nieprawidłowości. Stwierdzono bowiem, że w przeważającej większości polis po uiszczeniu pierwszej składki zaprzestawano regulowania kolejnych, skutkiem czego zostały one wygaszone przez pokrzywdzonego. Jak ustalono w toku śledztwa, na wnioskach ubezpieczeniowych  wykorzystano dane osobowe głównie mieszkańców Legnicy i okolicznych miejscowości. Ustalono, że część osób podpisała wnioski ubezpieczeniowe wprowadzona w błąd przez nierzetelnych agentów ubezpieczeniowych, iż w ramach promocji nie będą musiały w pierwszych miesiącach samodzielnie opłacać składek. Na części wniosków podrobiono podpisy osób, których dane wykorzystano do sporządzenia wniosków ubezpieczeniowych Na jeszcze innych wnioskach ubezpieczeniowych  wpisano nie istniejące osoby. Wiele z tych wniosków wypełnionych wcześniej  przedkładano agentom ubezpieczeniowym do podpisania  w siedzibie legnickiej spółki. Celem uwiarygodnienia przestępczego procederu, w niektórych przypadkach oskarżeni wpłacali za wnioskodawców  pokrzywdzonemu kilka pierwszych rat tytułem ubezpieczenia. W ten sposób oskarżeni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzali w błąd  pokrzywdzone towarzystwo ubezpieczeniowe  co do zaistnienia warunków wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, którego wysokość wyłudzona w opisany sposób z tytułu jednego wniosku ubezpieczeniowego  wynosiła około 2.000-3.000 złotych.

Pranie brudnych pieniędzy                                             

Przelane przez towarzystwo ubezpieczeniowe  na rzecz legnickiej spółki kwoty prowizji za pośrednictwo ubezpieczeniowe oskarżeni   Damian K. i Danuta N. wyprowadzili z rachunku spółki na inne rachunki, bądź przez wypłaty , w tym przez wypłaty z bankomatów. Część z tych pieniędzy przelana została przez oskarżonego Damiana K. na rachunek bankowy uczestniczącego również w tym przestępczym procederze prania brudnych pieniędzy kolejnego oskarżonego w tej sprawie  Marcina Cz.

Przestępstwa agentów ubezpieczeniowych

Niniejszym aktem oskarżenia objęto również 13 osób, które wykonywały na rzecz  legnickiej spółki czynności agenta ubezpieczeniowego i podpisywały wnioski ubezpieczeniowe, które zarządzający spółką oskarżeni przekazywali do towarzystwa ubezpieczeniowego  w celu wyłudzenia nienależnej prowizji ubezpieczeniowej.  

Zarzuty aktu oskarżenia

Oskarżonym: Damianowi K. Krzysztofowi R. i Danucie N. prokurator zarzucił: działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiągniecie  korzyści majątkowej z popełniania przestępstw oszustwa oraz przestępstw przeciwko dokumentom, oszustwo na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego przez doprowadzenie do wypłaty nienależnego wynagrodzenia prowizyjnego stanowiącego mienie wielkiej wartości przy posłużeniu się podrobionymi wnioskami ubezpieczeniowymi , usiłowanie oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego, a ponadto oskarżonym Damianowi K., Danucie N.  oraz Marcinowi Cz. prokurator zarzucił pranie brudnych pieniędzy. Oskarżonym  osobom wykonującym czynności agenta ubezpieczeniowego  prokurator zarzucił pomocnictwo do dokonania oszustwa i wyłudzenia od pokrzywdzonego towarzystwa ubezpieczeniowego nienależnej prowizji ubezpieczeniowej.

 

Wszystkim oskarżonym, a w tym zwłaszcza członkom zorganizowanej grupy przestępczej, za zarzucane im przestępstwa grożą surowe kary pozbawienia wolności i wysokie grzywny, a sprawcom prania brudnych pieniędzy grozi przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa.

 

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.