PO II Ds 20.2017

Prokurator oskarżył członków ukraińsko-polskiej zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się produkcją i handlem nielegalnie wytwarzanych na terenie Dolnego Śląska papierosów o wartości nie mniejszej niż 5.200.000,00 złotych

W miesiącu grudniu 2017 roku Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w 2016 roku  w pomieszczeniach magazynowych położonych w małej miejscowości w Gminie Polkowice, wyprodukowała miliony sztuk papierosów w celu wprowadzenia ich do obrotu. Oskarżeni w tej sprawie to obywatele polscy: Tomasz A. i Marcin R. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Legnicy prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji. W dniu 29 sierpnia 2016 roku  funkcjonariusze  CBŚP wraz z funkcjonariuszami Izby Celnej we Wrocławiu oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  zatrzymali  podjeżdżające w okolice wyżej wymienionych pomieszczeń magazynowych dwa samochody marki Mercedes, co do których istniało podejrzenie, że służą do przewozu nielegalnie produkowanych papierosów. Jednym z tych samochodów kierował oskarżony Marcin R. a drugim oskarżony Tomasz A. W  samochodach tych zabezpieczono około 480 tysięcy gotowych opakowań do papierosów, wyprodukowane papierosy oraz inne dowody przestępstw. Podczas przeszukania znajdującej się na miejscu zdarzenia hali magazynowej ujawniono kompletną, włączoną linię produkcyjną papierosów oraz linię do ich pakowania, ponad 6.500.000 wyprodukowanych papierosów jednej marki zapakowanych w paczki, do kartonów i na palety, luzem papierosy w ilości ponad 1.400.000 sztuk w kartonach oraz tytoń cięty do palenia o wadze 920 kg, pył i susz tytoniowy o wadze 419 kg oraz znaczne ilości półfabrykatów służących do produkcji papierosów.

W wymienionych pomieszczeniach magazynowych zatrzymano siedmiu mężczyzn narodowości ukraińskiej, którzy zostali już osądzeni i skazani w  odrębnym procesie.

Prokurator oskarżył Tomasza A. i Marcina R. o przestępstwa: działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na wytwarzaniu znacznych ilości wyrobów tytoniowych w celu wprowadzenia ich do obrotu  i uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, przez co narażono ten podatek na uszczuplenie, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k, pomocnictwa do popełnienia przez kierujących tą  zorganizowaną grupa przestępczą przestępstwa  uchylania się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i narażenia na jego uszczuplenie w związku z nielegalną produkcja papierosów o wartości rynkowej nie mniejszej niż ponad 5.200.000 złotych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. i inne oraz wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu bez wymaganego wpisu do rejestrów  wyrobów tytoniowych znacznej wartości  oznaczonych podrobionymi znakami   towarowymi w ilości około 8 milionów na szkodę producenta tej marki papierosów, tj. o czyn z art. 12 a ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej i inne.

Obydwaj oskarżeni byli w tej sprawie tymczasowo aresztowani, następnie Sąd zamienił ten środek zapobiegawczy na poręczenie majątkowe w kwocie po 50.000,00 złotych wobec każdego z oskarżonych i inne wolnościowe środki zapobiegawcze.