PO II Ds. 20.2016

Oskarżony o przestępstwa skarbowe i oszustwo popełnione w związku ze sprowadzeniem do Polski tytoniu odpowie przed Sądem.

Po przeprowadzeniu śledztwa Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała w miesiącu czerwcu 2018 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Legnicy przeciwko Mariuszowi H. oskarżając wymienionego o popełnienie w 2013 roku w związku z prowadzoną w Głogowie działalnością gospodarczą o charakterze pośredniczącego podmiotu tytoniowego przestępstw skarbowych nieujawnienia przedmiotu do opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT oraz o dokonanie oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości tj. o czyny z art. 54 par.1 k.k.s., art. 54 par.2 k.k.s oraz art.286 par.1 k.k. w zw. z art.294 par.1 k.k. i inne.

Mariusz H. w latach 2012-2014 prowadził w Głogowie działalność gospodarczą, której przedmiotem było posadzkarstwo i tapetowanie. W okresie od 10 lipca 2013 roku do 10 czerwca 2014 roku firma oskarżonego posiadała status pośredniczącego podmiotu tytoniowego. W związku z powyższą zadeklarowaną działalnością funkcjonariusze Urzędu Celnego w Legnicy przeprowadzili w dniu 7 września 2013 roku kontrolę przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie przemieszczania suszu tytoniowego . Podczas tej kontroli Mariusz H. oświadczył, że nie rozpoczął jeszcze działalności w zakresie obrotu suszem tytoniowym, co stanowiło nieprawdę.

Z ustaleń bowiem śledztwa w tej sprawie wynika, że Mariusz H w okresie od sierpnia 2013 roku do listopada 2013 roku dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia nieprzetworzonego tytoniu
z terytorium Bułgarii w łącznej ilości około 54 tony, a następnie zużył go w nieustalony sposób nie ujawniając przed organami celnymi i podatkowymi nabytego tytoniu do opodatkowania. Oskarżony nie złożył Naczelnikowi Urzędu Celnego w Legnicy deklaracji podatku akcyzowego doprowadzając w ten sposób do uszczuplenia tej należności publicznoprawnej w kwocie ponad 23 miliony złotych , a także nie złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Głogowie deklaracji podatku VAT-7, doprowadzając w ten sposób do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w kwocie około 72 tysiące złotych . Działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz z góry powziętym zamiarem oskarżony dokonał oszustwa wyrządzając Skarbowi Państwa szkodę w mieniu
w łącznej kwocie około 24 miliony złotych stanowiącej mienie znacznej wartości przez nieujawnienie przedmiotu opodatkowania i nieuiszczenie podatku akcyzowego z tytułu nabycia od legalnie działającego podmiotu bułgarskiego tytoniu oraz nieuiszczenie w związku z tymi transakcjami podatku VAT.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mariusz H. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów . Potwierdził , że sprowadzał susz tytoniowy z Bułgarii do Polski i nie płacił z tego tytułu żadnych podatków . Mariusz H. był już karany za paserstwo akcyzowe i inne przestępstwa.

Za oszustwo mienia znacznej wartości grozi oskarżonemu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat, a za przestępstwa skarbowe grożą oskarżonemu wysokie grzywny.

 

Lidia Tkaczyszyn- rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.