PO II Ds 1.2016

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przy fikcyjnym obrocie luksusowymi samochodami uszczuplili podatek VAT na łączną kwotę ponad 4 miliony złotych

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko pięciu członkom zorganizowanej grupy przestępczej oskarżając ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe, zaniżanie należnego Skarbowi Państwa podatku VAT, zaniżanie dochodu i podatku dochodowego poprzez oszukańcze korekty w zeznaniach podatkowych, poświadczanie nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i deklaracjach podatkowych oraz pranie pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem wyżej wymienionych czynów zabronionych, tj. o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § k.k. art. 271 § 1 i § 3 k.k. art. 299 § 1 i § 5 k.k. oraz przestępstwa karno-skarbowe.

Aktem oskarżenia objęto również szóstą osobę, zarzucając jej popełnienie przestępstw karno-skarbowych, oszustw podatkowych i poświadczenia nieprawdy.

Przestępczy proceder tej grupy miał miejsce w latach 2009 do 2014 w Lubinie, Polkowicach i innych miejscowościach. Jak ustalono w toku śledztwa, grupa ta miała na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych ukierunkowanych na zaniżanie należności publicznoprawnych związanych z obrotem luksusowymi samochodami oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Głównymi organizatorami zakupu pojazdów za granicą byli prowadzący działalność gospodarczą oskarżeni Przemysław W. i Dariusz Ch. Inni oskarżeni członkowie tej grupy przestępczej wystawiali dla firm Przemysława W. i Dariusza Ch. fikcyjne faktury VAT na sprzedaż pojazdów i innych produktów oraz usług wimieniu rzekomo prowadzonych przez siebie firm, które pozorowały jedynie taką działalność, w celu umożliwienia tym oskarżonym prowadzącym działalność gospodarczą odliczenia podatku VAT, który nie został uregulowany na wcześniejszym etapie obrotu oraz zaniżenia podatku dochodowego poprzez zawyżenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Fikcyjne faktury dotyczyły głównie sprzedaży luksusowych samochodów zakupionych wcześniej w Niemczech, Francji, Belgii, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sprzedaży innych produktów i
usług remontowo-budowlanych, transportowych. Przemysław W. i Dariusz Ch. wykorzystując zależne od siebie firmy trzech innych oskarżonych z grupy przestępczej, jako tzw. znikających podatników, spowodowali faktyczne uszczuplenia w podatku VAT za lata 2009-2013 na łączną kwotę 4.160.512,00 złotych . Oskarżeni : Romuald K., Marcin Cz. i Łukasz F. ułatwili oskarżonym Przemysławowi W. i Dariuszowi Ch. zaniżanie należnych Skarbowi Państwa podatków z tytułu sprzedaży luksusowych pojazdów.

Oskarżony Przemysław W. zaniżył dochód i uszczuplił podatek dochodowy na kwotę ponad 1.250.000,00 złotych. Oskarżeni Przemysław W. i Dariusz Ch. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami tej grupy przestępczej podejmowali czynności mające na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych, a w tym  Przemysław W. w kwocie nie mniejszej niż 13 milionów złotych, a w tym około 2,5 miliona złotych pochodzących z uszczuplenia należnego  Skarbowi Państwa podatku VAT , Dariusz Ch. w kwocie  nie mniejszej niż 10,5 miliona złotych , w tym z podatku VAT na kwotę około 2 miliony złotych.

Oskarżeni  z zarzucanych im  przestępstw i przestępstw skarbowych  uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Za oszustwa podatkowe w stosunku do mienia znacznej wartości oraz  za pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, za poświadczanie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi im kara  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy