PO II Ds 11.2016

Prokurator oskarżył członków zorganizowanej grupy przestępczej o oszustwa podatkowe przy obrocie olejem napędowym

Prokuratura Okręgowa w Legnicy  zakończyła śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko trzem członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy  posługując się nierzetelnymi  fakturami VAT dokumentującymi rzekome transakcje zakupu i sprzedaży oleju napędowego doprowadzili do uszczuplenia podatku VAT na kwotę około 5 milionów złotych. Przestępczy proceder tej grupy miał miejsce w latach 2010-2011 w Legnicy, Bolesławcu i innych miejscowościach na terenie kraju. Dotyczył on działalności spółki z o.o. z siedzibą w Legnicy. Aktem oskarżenia objęci są: prezes tej spółki Bogdan C., jej prokurent i równocześnie dyrektor Ryszard K. oraz osoba faktycznie zajmująca się sprawami spółki Sebastian B.

Ustalenia w zakresie mechanizmów  przestępczego  procederu oskarżonych

Jak ustalono w toku śledztwa, wymieniona  spółka o kapitale 5.000 złotych, powstała w październiku 2009 roku, początkowo z/s w Koninie. Spółka ta miała prowadzić działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu paliwami płynnymi, na co uzyskała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  na okres 10-ciu lat. W styczniu 2010 roku funkcję prezesa tej spółki objął pochodzący z Gdańska  oskarżony Bogdan C, który udzielił prokury do jej reprezentowania Ryszardowi K. z Legnicy. Dokonano również zmiany siedziby spółki na  adres legnicki. Jako miejsce działalności gospodarczej  spółki podano miejscowość położoną pod Bolesławcem. Dowodami zgromadzonymi w śledztwie, w tym na podstawie wyników kontroli skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, ustalono, że spółka ta prowadziła działalność jedynie na początku jej istnienia, przez okres kilku miesięcy 2010 roku tj. od maja do grudnia tego roku.  W tym czasie posiadała zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec. W ramach tej działalności dokonywała na bazie pod Bolesławcem odpraw paliwa zakupionego w Niemczech, a następnie dostarczała paliwo do końcowych odbiorców. Po tym krótkim okresie, w latach 2011 i 2012 spółka ta nie prowadziła już żadnej działalności gospodarczej, lecz była wykorzystywana do popełniania przestępstw, a mianowicie do wystawiania nierzetelnych faktur VAT, których następnie używano do nieuprawnionego obniżenia podatku VAT przez jej rzekomych kontrahentów, którymi były dwie spółki z Poznania. Działając w ten sposób oskarżeni wystawili łącznie około 3000 nierzetelnych faktur VAT dokumentujących w rzeczywistości niedokonane transakcje sprzedaży paliw płynnych  o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych.

W  okresie kilku miesięcy roku 2010, kiedy spółka prowadziła działalność gospodarczą na bazie w okolicy Bolesławca, dokąd sprowadzała i gdzie sprzedawała paliwo, oskarżeni członkowie tej grupy przestępczej sami wykorzystywali do rozliczeń podatku VAT nierzetelne faktury sprzedaży dla tej spółki oleju napędowego przez inne podmioty z Poznania i Legnicy, które to transakcje w ogóle nie miały miejsca. W każdym miesiącu w okresie od maja do grudnia  2010 roku  przy posłużeniu się fikcyjnymi fakturami na zakup paliwa oskarżeni  wykazywali nadwyżki podatku naliczonego od zakupów nad podatkiem należnym  Skarbowi Państwa ze sprzedaży paliwa. Posłużenie się nierzetelnymi fakturami na zakup paliwa  spowodowało nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, a następnie podanie nieprawdy w deklaracjach podatkowych VAT-7 w zakresie kwot podatku naliczonego VAT, co ostatecznie skutkowało spowodowaniem uszczuplenia podatkowego w kwocie około 5 milionów złotych. W tym przestępczym procederze każdy z oskarżonych realizował określone, ujawnione dowodami czynności.

Zarzuty aktu oskarżenia

Zarzuty aktu oskarżenia w niniejszej sprawie dotyczą przestępstw popełnionych przez oskarżonych  podczas działalności gospodarczej spółki  w roku 2010 i rozliczania się z podatku VAT za ten okres w roku 2011. Prokurator oskarżył członków tej grupy przestępczej: o udział w zorganizowanej  grupie przestępczej, oszustwa podatkowe w stosunku do  mienia znacznej wartości oraz nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wyjaśnienia oskarżonych

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Sebastian B. i Ryszard K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Bogdan C. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów, opisując swoją rolę w przestępczym procederze.

Zagrożenie surowymi karami

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grożą surowe kary pozbawienia wolności i wysokie grzywny oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw.

Śledztwa w innych Prokuraturach i procesy przed Sądami

W zakresie uszczupleń zobowiązań podatkowych w podatku VAT powstałych w spółkach z Poznania, dla których w spółce wystawiano fikcyjne faktury sprzedaży oleju napędowego oraz w zakresie wystawiania fikcyjnych faktur VAT na rzecz spółki oskarżonych przez podmioty z Poznania i Legnicy toczą się odrębne śledztwa w innych jednostkach organizacyjnych Prokuratur na terenie kraju oraz trwają procesy przed Sądami.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy