PO I Ds 8.2018

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadziła do obrotu wkłady filtrów hydraulicznych z podrobionym znakiem towarowym służące do eksploatacji urządzeń i  maszyn górniczych

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko kierującemu i członkom zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na oznaczaniu w celu wprowadzenia do obrotu i wprowadzeniu do obrotu olejowych wkładów filtrów hydraulicznych z podrobionym znakiem towarowym niemieckiej firmy, oszukując tym samym odbiorców co do ich oryginalności, parametrów technicznych i źródła pochodzenia towaru. Łącznie prokurator oskarżył 8 osób, a w tym trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz 5 innych osób, które współpracowały z tą grupą. Przestępczy proceder miał miejsce w latach 2015 do początku roku 2018, kiedy został ujawniony.

Oskarżony Rafał G. prowadził w Lubinie siłownię, w której poznał oskarżonych Michał B. oraz Dariusza B. Ten ostatni z racji zatrudnienia w jednej ze spółek KGHM posiadał wiedzę w zakresie filtrów i wkładów filtracyjnych stanowiących niezbędne części urządzeń i samojezdnych maszyn górniczych. Wiedzę w tym zakresie oskarżeni wykorzystali do dokonywania oszustw na szkodę spółek z grupy KGHM Polska Miedź S.A. przy sprzedaży dla nich wkładów filtrów hydraulicznych z podrobionymi znakami towarowymi. Wymienione części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń górniczych KGHM za pośrednictwem swoich spółek nabywała wyłącznie od dostawców oferujących produkty renomowanego producenta pochodzącego z Niemiec, które gwarantowały najwyższe parametry skuteczności filtrowania i wytrzymałości. Jak ustalono w toku śledztwa, oskarżony Rafał G. jako kierujący grupą przestępczą, działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi członkami tej grupy Michałem B. i Dariuszem B sprzedawali dla spółek KGHM, pochodzące rzekomo od renomowanego producenta, wkłady do filtrów, faktycznie pochodzące z nieustalonych źródeł z podrobionymi znakami towarowymi. Rzekomi dostawcy tych produktów dla firmy Rafała G. to inni oskarżeni w tej sprawie, którzy nakłonieni przez Rafała G. poświadczali nieprawdę w prowadzonej dokumentacji na okoliczność nabycia i obrotu produktami pomiędzy swoimi firmami, a następnie ich sprzedaży oskarżonemu Rafałowi G. Poświadczali też nieprawdę w fakturach sprzedaży różnych usług w celu zaniżenia przez wyżej wymienionego oskarżonego należnego podatku.

Prokurator zarzucił w akcie oskarżenia Rafałowi G. kierowanie grupą przestępczą, tj. popełnienie czynu z art. 258 § 3 k.k., oskarżonym Dariuszowi B. i Michałowi B. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienie czynów z art. 258 § 1 k.k., wszystkim trzech wymienionym oskarżonym oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości na szkodę dwóch spółek KGHM w łącznej kwocie ponad 1.600.000,00 złotych, tj. popełnienie czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 305 ust.1 i 3 Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Rafałowi G. przestępstwa zaniżenia podatku VAT na łączną kwotę 521.720,00 złotych, tj. popełnienie przestępstw karno-skarbowych i oszustw na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Urząd Skarbowy w Lubinie i inne. Członkowie tej grupy uczynili sobie z opisanych przestępstw stałe źródło dochodu.

Pięciu innym osobom objętym niniejszym aktem oskarżenia, prokurator zarzucił poświadczanie nieprawdy w dokumentach, tj. popełnienie czynów z art. 271 § 1 i 3 k.k. oraz zaniżenia podatku VAT w kwotach od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych i inne przestępstwa karno-skarbowe.

Rafał G. jest tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych oskarżonych w tej sprawie stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. W toku śledztwa prokuratorzy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar oraz roszczeń o naprawienie szkody mienie ruchome i nieruchomości oskarżonych na łączną kwotę około 1.400.000,00 złotych.

Spośród przestępstw zarzucanych oskarżonym: Rafałowi G., Michałowi B. i Dariuszowi B. najsurowszą karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności zagrożone jest oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości. Pozostałym oskarżonym za poświadczanie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat .Wszystkim oskarżonym grożą surowe grzywny.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy