PO I Ds 61.2018

Śledztwo przeciwko sprawcom podrobienia i puszczenia w obieg wielu tysięcy sztuk podrobionych banknotów Euro

Prokuratura Okręgowa w Legnicy nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu śledztwo w sprawie podrobienia i puszczenia w obieg podrobionych banknotów Euro o różnych nominałach i w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.400.000,00 Euro. Zatrzymano jednego sprawcę tego przestępczego procederu, który został tymczasowo aresztowany, a dwaj pozostali współsprawcy poszukiwani są listami gończymi.

Jak ustalono w toku tego śledztwa, Tomasz Z. na początku 2018 roku nabył urządzenie, które umieścił w użytkowanym przez siebie obiekcie drukarni położonym w Zgorzelcu, gdzie przy użyciu tego urządzenia drukował podrobione banknoty Euro w celu puszczenia ich w obieg jako autentycznych. W tym przestępczym procederze współdziałał drugi podejrzany w tym śledztwie Adrian Cz., który zlecił i dostarczył Tomaszowi Z. środki do wykonania i wydrukowania falsyfikatów banknotów Euro, a następnie odebrał je w celu puszczenia do obiegu. Podrobione banknoty Euro Adrian Cz. wspólnie i w porozumieniu z trzecim współsprawcą Grzegorzem Cz. w miesiącu marcu 2018 roku wprowadzili do obrotu w kantorze wymiany walut przy autostradzie A-4. Podczas transakcji wymiany kwoty ponad 6.200.000,00 złotych na 1.500.000,00 Euro wprowadzili w błąd nabywcę co do autentyczności banknotów Euro, przekazując mu fałszywe banknoty Euro. Pokrzywdzony, który po otrzymaniu banknotów Euro zorientował się, że są one podrobione, zawiadomił o zdarzeniu Policję. Przeszukanie zarówno kantoru wymiany walut jak i drukarni w Zgorzelcu pozwoliło na zabezpieczenie dowodów przestępstwa. W obiekcie drukarni w Zgorzelcu ujawniono także i zabezpieczono podrobione produkty lecznicze, środki farmaceutyczne oraz linię do ich produkcji.

Po zatrzymaniu w dniu 18 września 2018 roku Tomasza Z. prokurator przedstawił mu zarzuty popełnienia dwóch przestępstw :

- podrobienia w okresie od lutego do marca 2018 roku w Zgorzelcu banknotów Euro o różnych nominałach i o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.400.000,00 Euro w celu puszczenia ich w obieg jako autentycznych, tj. czynu z art.310 §1 k.k. w zw. z art.12 k.k.

- sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób przez wytwarzanie sfałszowanych produktów leczniczych oraz środków farmaceutycznych, w tym leku o nazwie Nodritropin Simple Xx w celu ich rozprowadzenia innym osobom, tj. czynu z art. 124b ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz art. 165 § 1 pkt. 2 k.k. i innych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Legnicy postanowieniem z dnia 20 września 2018 roku sygn. II Kp. 720/18 zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Tomasza Z. na okres 3 miesięcy.

Dwaj pozostali współsprawcy tego przestępczego procederu, tj. Adrian Cz. i Grzegorz Cz. ukrywają się przed organami ścigania. Są poszukiwani przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy listami gończymi.

Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Adrianowi Cz. zarzutów popełnienia wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem Z. w Zgorzelcu przestępstwa podrobienia banknotów Euro oraz popełnienia wspólnie i w porozumieniu z trzecim sprawcą w tym śledztwie Grzegorzem Cz. drugiego przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu podrobionego pieniądza w postaci banknotów Euro o wartości nie mniejszej niż 1.400.000,00 Euro, tj. czynu z art. 310 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Postanowienie o przedstawieniu  zarzutu popełnienia takiego przestępstwa prokurator wydał także wobec trzeciego sprawcy - Grzegorza Cz.

Za przestępstwo fałszowania pieniędzy grozi Tomaszowi Z. i Adrianowi Cz. kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo kara 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo puszczenia w obieg sfałszowanych pieniędzy grozi Adrianowi Cz. i Grzegorzowi Cz. kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy