PO I Ds 53. 2019

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw polegających na wyprowadzaniu pieniędzy z rachunków bankowych

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zakończyła śledztwo i skierowała w miesiącu kwietniu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko czterem członkom zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw polegających na wyprowadzaniu pieniędzy pokrzywdzonych z kont bankowych.

Prokurator oskarżył czterech mężczyzn o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. oraz o dokonanie dwóch oszustw na szkodę osób fizycznych, wśród których jest mieszkanka Legnicy, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. Łączna kwota wyłudzonych pieniędzy wyniosła 160.000 złotych.

Wszyscy czterej oskarżeni są tymczasowo aresztowani.

Jak ustalono w toku śledztwa, oskarżeni brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiągnięcie korzyści majątkowej z dokonywania oszustw. Podając się telefonicznie za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, a w jednym przypadku za prokuratora, wprowadzali w błąd osoby pokrzywdzone, iż rzekomo uczestniczą w akcji Policji rozbijającej grupę hakerów okradającą konta bankowe i w ten sposób pozyskiwali od pokrzywdzonych dane dostępowe do prowadzonych dla nich rachunków bankowych, z których wybierali pieniądze. Działając w ten sposób doprowadzili pokrzywdzoną z Legnicy oraz drugiego pokrzywdzonego z Krakowa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 160.000 złotych. Zdarzenia miały miejsce w pierwszej połowie 2019 roku.

Oskarżeni Andrzej Cz. i Andrzej H. werbowali inne osoby do zakładania kont bankowych oraz przekazywania dokumentów bankowych tych kont, a w tym kart bankomatowych, do wykorzystania przez innych członków grupy przestępczej. Dwaj kolejni oskarżeni Łukasz G. i Kordian K. zakładali konta bankowe na swoje dane osobowe, a następnie przekazywali dokumenty bankowe dwóm pierwszym oskarżonym. Za założenie rachunku bankowego każdy z nich otrzymywał kwoty od 200 do 1000 złotych. Pieniądze pokrzywdzonych przelane na rachunki tych oskarżonych inni członkowie grupy wybierali w bankomatach w Londynie oraz dokonywali zagranicznych transakcji.

Śledztwo wykazało, że opisany oszukańczy proceder dotyczy wieloosobowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii.

Oskarżeni są w wieku od 35 do 40 lat. Przed zatrzymaniem mieszkali w Warszawie, a jeden z nich w Łodzi. Trzech spośród oskarżonych było już karanych za przestępstwa przeciwko mieniu, posiadanie narkotyków i inne.

Za każde przestępstwo oszustwa popełnione w zorganizowanej grupie grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności powyżej 6 miesięcy do lat 12, a za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W popełnieniu opisanych przestępstw brał także udział piąty ustalony sprawca, który jest poszukiwany przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy do niniejszej sprawy . Śledztwo w zakresie tego sprawcy oraz innych, nieustalonych obecnie członków tej grupy, którzy wybierali pieniądze z bankomatów na terenie Wielkiej Brytanii, wyłączono do odrębnego prowadzenia.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy