PO I Ds 52.2016

Prokurator oskarżył, a Sąd skazał Wójta i Zastępcę Wójta Gminy Rudna za przestępstwa przeciwko wyborom popełnione w 2014 roku

Po przeprowadzeniu śledztwa Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował w dniu 28 czerwca 2017 roku  akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Lubinie przeciwko Wójtowi Gminy Rudna Władysławowi B. i Zastępcy Wójta tej Gminy Andrzejowi B. o przestępstwa popełnione w związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku.

Prokurator zarzucił Władysławowi B. - Wójtowi Gminy Rudna, że w okresie od października do 14 listopada 2014 roku w Rudnej w związku z wyborami samorządowymi nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku i wpisał na listę głosujących w Gminie Rudna 16 osób nieuprawnionych, czym działał na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 248 pkt. 1 k.k. oraz inne, a ówczesnemu Zastępcy Wójta Gminy Rudna Andrzejowi B. prokurator zarzucił, że w związku z  wymienionymi wyborami samorządowymi nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku i wpisał na listę głosujących w Gminie Rudna 11 osób nieuprawnionych, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 248 pkt. 1 k.k. oraz inne.

Jak wynikało z licznych dowodów, oskarżeni nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku sprawdzenia, czy osoby składające wnioski o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Rudna spełniali warunki stałego zamieszkiwania na obszarze tej Gminy oraz wydali decyzje o wpisaniu tych osób do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Rudna, podczas gdy osoby te nie posiadały stałego miejsca zamieszkania na terenie tej Gminy.

Prokurator wnioskował przed Sądem o wymierzenie Władysławowi B. kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lata i grzywny w wysokości 150 stawek po 100,00 złotych, a Andrzejowi B. kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lata i grzywny100 stawek po 100,00 złotych.

Po przeprowadzeniu procesu Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział II Karny wyrokiem z dnia 10 lipca 2018 roku uznał oskarżonych za winnych popełnienia tych przestępstw i wymierzył: oskarżonemu Władysławowi B. karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lata oraz grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych po 40,00 złotych., zaś Andrzejowi B. Sąd wymierzył karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania  na okres próby 2 lata oraz grzywnę w wysokości 100 stawek po 40,00 złotych.

Wobec wszystkich osób nieuprawnionych wymienionych w zarzutach postawionych oskarżonym, które znajdowały się w rejestrze wyborców Gminy Rudna, Prokuratura Okręgowa w Legnicy w trybie administracyjnym złożyła reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców zawierające wnioski o wykreślenie tych osób ze stałego rejestru wyborców Gminy Rudna. Wskutek reklamacji osoby te zostały w 2017 roku skreślone ze stałego rejestru wyborców Gminy Rudna.

Lidia Tkaczyszyn-rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy