PO I Ds 22.2019

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej kradzieży z włamaniami do bankomatów

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko  Robertowi N. i Mariuszowi W. zarzucając im działanie  w latach 2018 i 2019 w różnych miejscowościach  na terytorium Polski w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu kradzieży z włamaniami do bankomatów tj. popełnienie czynu z art.258§1 k.k. oraz dokonanie wspólnie i w porozumieniu  w dniu 24 września 2018 roku   kradzieży z włamaniem do bankomatu znajdującego się w jednym z marketów w Małomicach w rejonie żagańskim tj. popełnienie czynu z  z art.279 §1 k.k. i art.288§1 k.k i usiłowanie kradzieży z włamaniem  w dniu 10 grudnia 2018 roku do bankomatu usytuowanego  w markecie  w Węglińcu rejonu zgorzeleckiego tj. popełnienie czynu z art.13 §1 k.k. w zw. z art.279 §1 k.k. i art.288 §1 k.k.  Ponadto prokurator oskarżył Roberta N. o dokonanie w dniu 17 lutego 2019 roku kradzieży z włamaniem do trzeciego  bankomatu  znajdującego się w markecie  w Lubinie.

W  popełnieniu każdego z tych przestępstw brał udział także trzeci sprawca kierujący tą grupą przestępczą Łukasz Ambros, który  jest poszukiwany przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy listem gończym. Materiały w zakresie tego sprawcy wyłączone zostały do odrębnego prowadzenia .

Śledztwo w tej sprawie  prowadziła pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Legnicy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Jak wynika z ustaleń  śledztwa, oskarżeni w celu pokonania  przeszkody i dostania się do wnętrza bankomatów  inicjowali ich  eksplozje, po czym zabierali w celu przywłaszczenia znajdujące się tam pieniądze w  kwocie  kilkadziesiąt  tysięcy złotych i więcej. Inicjując  wybuchy oskarżeni  dokonali  zniszczeń zarówno bankomatów jak i budynków, w których były one usytuowane . Podczas wybuchu bankomatu  w Małomicach  doszło do zniszczenia i uszkodzenia mienia na kwotę  115.000 złotych, w Węglińcu na około 32.000 złotych , a w Lubinie na kwotę około 106.000 złotych. Oskarżeni  dokonując tych czynów byli zamaskowani. Poruszali się samochodem. Wykrycie sprawców tych przestępstw było możliwe dzięki zaangażowaniu   policjantów z KWP we Wrocławiu oraz badaniom śladów biologicznych ujawnionych na miejscach zdarzeń i  na dowodach rzeczowych .

Obydwaj oskarżeni są tymczasowo aresztowani. Byli już karani, w związku z czym odpowiadają w niniejszej sprawie w warunkach recydywy, a w tym Mariusz W. w warunkach recydywy wielokrotnej. Uczynili sobie z przestępstw stałe źródło dochodu.

Robertowi N. i Mariuszowi W. za każde z zarzucanych przestępstw  kradzieży z włamaniem do bankomatu  oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem popełnione  w warunkach recydywy Sąd grozi kara pozbawienia wolności  do lat 15, a za udział w zorganizowanej grupie przestępczej  kara pozbawienia wolności do lat 5. Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody na mieniu  oskarżonego Roberta N. oraz Łukasza Ambrosa, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego pojazdów i pieniędzy.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy