PO I Ds 137.2017

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i obrotem narkotykami

 

Prokuratura Okręgowa w Legnicy w miesiącu lutym 2019 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko kierującemu oraz członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy z popełniania przestępstw narkotykowych uczynili sobie stałe źródło dochodu. Łącznie oskarżonych zostało 12 osób. Prokurator zarzucił im w akcie oskarżenia działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienie czynów z art. 258 § 1 i 3 k.k. oraz popełnienie wielu przestępstw z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a w tym: wytwarzanie, dokonanie nabycia wewnątrzwspólnotowego, wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, tj. czynów z art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 3, art. 62 ust. 2 i innych z wyżej wymienionej Ustawy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Bydgoszczy, a nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy. Jak ustalono w toku tego śledztwa, Tomasz J. zajmujący się wcześniej handlem narkotykami, zorganizował grupę przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw związanych z wytwarzaniem znacznych ilości tabletek ecstazy , ich obrotem  oraz udzielaniem innym osobom. W skład tej grupy oprócz Tomasza J. wchodziło osiem osób oskarżonych w tej sprawie, a wśród nich partnerka kierującego grupą Kinga B. Tomasz J. wspólnie z Kingą B .i Alanem B. jeździli do Holandii , gdzie nabywali substancję psychotropową służącą do produkcji tabletek ecstasy, którą przemycali samochodami do Polski. Następnie w lokalach położonych w Lubinie, Legnicy i Niedźwiedzicach k/Chojnowa oskarżeni produkowali tabletki ecstasy. Do czasu ujawnienia tego procederu wyprodukowali łącznie minimum 20.000 sztuk takich tabletek. Tomasz J. przekazywał te narkotyki do dalszej ich dystrybucji innym oskarżonym, którzy w różnych ilościach rozprowadzali je zarówno na terenie województwa dolnośląskiego, jak i w innych miejscowościach w kraju. Wśród oskarżonych są także 3 inne osoby z województwa zachodniopomorskiego, które nabywały narkotyki od członków tej grupy do ich dalszej odsprzedaży w swoich miejscach zamieszkania.

Przestępczy proceder oskarżonych  trwał od 2016 roku do 24 listopada 2017 roku tj. do czasu likwidacji przez Policję miejsca produkcji tabletek ecstasy w obiekcie położonym w Legnicy. W czasie wymienionych czynności śledczych organów ścigania na gorącym uczynku przestępstwa, tj. w trakcie wytwarzania tabletek ecstasy zatrzymano dwóch oskarżonych w tej sprawie Tomasza J. i Sebastiana F. oraz w samochodzie na tej posesji trzecią oskarżoną Kingę B. Podczas przeszukania w pomieszczeniach piwniczno-magazynowych tego obiektu policjanci ujawnili i zabezpieczyli narzędzia i znaczne ilości substancji psychotropowych służących do wyprodukowania tysięcy sztuk tabletek ecstasy.

Podczas zatrzymania w dniu 24 listopada 2017 roku w Legnicy na miejscu produkcji narkotyków Tomasz J. przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci metalowej rurki zaatakował policjanta z KMP w Legnicy, w związku z czym został w niniejszej sprawie także oskarżony o czynną napaść na policjanta, tj. o czyn z art. 223 § 1 k.k. i inne. Podczas ataku na policjanta wobec tego oskarżonego policjant użył broni palnej raniąc go w nogę. Śledztwo w tej sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. badające zachowanie policjantów zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego.

Oskarżeni sprzedawali także różnym osobom marihuanę, amfetaminę i kokainę.

Tomasz J. odpowiada w niniejszej sprawie w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k. Od początku śledztwa jest on tymczasowo aresztowany. Wobec innych oskarżonych stosowane są takie środki zapobiegawcze jak: poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju połączony z  zatrzymaniem paszportu lub zakazem jego wydania oraz dozór Policji. Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono zostało mienie oskarżonych.

Spośród zarzucanych oskarżonym przestępstw wytwarzanie substancji psychotropowych znacznej ilości oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie znacznej ilości substancji psychotropowych stanowią zbrodnie zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Inne czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są także surowymi karami pozbawienia wolności.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy